Avís legal i política de privacitat

La navegació a la plana www.formatgim.com i l’ús dels serveis oferits en aquest espai web impliquen que l’usuari accepta la Política de Privacitat, l’Avís Legal i altres textos legals relacionats amb l’ús dels serveis que s’ofereixen des d’aquest portal web.

Avís Legal:

Responsable: Centre Esportiu Forma’t, Passatge de les Escoles, 2, 08310 d’Argentona
Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades dels usuaris per gestionar rebuts i enviament d’informació sobre les nostres activitats i el control de les persones que accedeixen al Centre Esportiu.
Legitimació: Interès legítim del responsable per a tramitar els rebuts. I consentiment de l’interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit adjuntant una fotocòpia del vostre DNI, adreçat a: Centre Esportiu Forma’t, Passatge de les Escoles, 2, 08310 d’Argentona.
Declaro que abans de signar la sol·licitud he llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
En compliment de la normativa de protecció de dades, el Centre Esportiu Forma’t informa del següent:
Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’obtenció de l’objecte d’aquesta sol·licitud s’inclouen en el tractament corresponent.
La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i la destinatària de la informació és el Centre Esportiu Forma’t. Podeu accedir a les vostres dades,
rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent, adreçant-vos al Centre Esportiu Forma’t.
X