C.T.C

Entrenament cardiovascular i muscular combinat amb aeròbic, step i treball de tonificació muscular amb divers material.

X